Ognisko w Poznaniu – Karmelici Bosi, ul. Działowa 25

Parafia
Zapraszamy do Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25 w Poznaniu. Spotkania odbywają się zawsze w czwartą środę miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. w intencji małżeństw w kryzysie w Sanktuarium św. Józefa o godz. 18.00., po niej przechodzimy do sali im. Edyty Stein.

Klasztor Karmelitów Bosych >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kolejne spotkanie ogniska WTM Sychar w Poznaniu rozpocznie się w salce parafialnej w sobotę o godz.16.00. Tematem spotkania będą rozważania nad przebaczeniem. Proszę o udanie się od razu do salki – wejście B, Mszy Świętej nie będzie. O godz. 17.30 kolejne warsztaty p. psycholog Aliny Gostyńskiej.

Bardzo serdecznie zapraszamy również na sympozjum, które jest organizowane z okazji 50-lecia opublikowania encykliki papieża Pawła VI: Humane Vitae, która przypada w bieżącym roku.

Sympozjum odbędzie się w Poznaniu na Wydziale Teologicznym UAM w dniu 5 maja 2018 (sobota). Wydarzenie Jest jednodniowe. Będzie 27 referatów w 7 sesjach tematycznych (sesje równoległe – można wybrać tematy, których chce się wysłuchać w obszarach: Wiara i Duchowość, Małżeństwo, Metody Rozpoznawania Płodności, Rodzicielstwo i Wychowanie, Medycyna, Społeczeństwo). Będzie też panel dyskusyjny i świadectwa. Referaty będą wygłaszane przez znakomite autorytety w przedmiotowej dziedzinie z Polski i zza granicy (m.in. przez ks. prof. Livio Melina – Rektora Papieskiego Instytutu JPII dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, ks. prof. dr Augusto Sarmiento).

 Pamiętajmy, co siostra Łucja napisała w jednym z listów:

„Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę”

Jeśli jesteś 5 maja w Poznaniu, zapisz się już dziś:https://poznanhumanaevitae.evenea.pl/

 

Kronika